Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Roestende stalen binten vervangen

Het uitvoeren van metselwerkreparaties aan gevels, schoorstenen, tuinmuren etc. als gevolg van roestvorming van stalen onderdelen in de gevel, behoort eveneens tot onze kernactiviteit.

Metselwerkschades worden veroorzaakt door vochtintreding, vorst, zetting (fundering), roestende ankers, lateien, etc. Roestende onderdelen in de gevel drukken het metselwerk kapot en verminderen de draagkracht van de stalen balken. Dit kan leiden tot ongewenste situaties. Wij beoordelen de reparatiemethode, evt. door een zgn "kijkoperatie" uit te voeren met als doel het vaststellen van schade, omvang en reparatie- methode. Het vertand uithakken/slijpen van metselwerk, het behandelen cq vervangen van lateibalken/ankers en terug metselen en aanwerken met zoveel mogelijk uit- en/of bijkomende metselsteen levert een vrijwel onzichtbare reparatie op. Uiteraard worden nieuw balken , draagconstructies roestwerend behandeld. Scheuren in het metselwerk kunnen wij in veel gevallen stabiliseren en versterken door toepassing van het zgn. "Thor Helical" systeem. Hiertoe worden de voegen tot in de metselspecie uitgeslepen, waarna de roestvast stalen wokkelstaven geïnjecteerd worden en de voegen met de bijkomende voegspecie overeenkomstig het bestaande voegwerk afgewerkt.

Kleine reparaties aan metselsteen kunnen wij repareren met reparatiemortel en in bijkomende kleur en structuur afwerken.