Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Metselwerk

Het uitvoeren van metselwerkreparaties aan gevels, schoorstenen etc. behoort eveneens tot onze kernactiviteit.

Metselwerkschades worden veroorzaakt door vochtintreding, vorst, zetting (fundering), roestende ankers, lateien etc.
Wij beoordelen de reparatiemethode, o.a. door een zgn "kijkoperatie" uit te voeren met als doel het vaststellen van schade en omvang. Het vertand uithakken/slijpen van metselwerk, het behandelen cq vervangen van lateibalken/ankers en terugmetselen/aanwerken met zoveel mogelijk uit- en/of bijkomende metselsteen levert een vrijwel onzichtbare reparatie op.

Scheuren in het metselwerk kunnen wij in veel gevallen stabiliseren en versterken door toepassing van het zgn. "Thor Helical" systeem. Hiertoe worden de voegen tot in de metselspecie uitgeslepen, waarna de roestvast stalen wokkelstaven geïnjecteerd worden en de voegen met de bijkomende voegspecie overeenkomstig het bestaande voegwerk afgewerkt.

Kleine reparaties aan metselsteen kunnen wij repareren met reparatiemortel en in bijkomende kleur en structuur afwerken.

Uitgelichte metselwerk projecten