Granito gevelbanden

Het repareren c.q. vervangen van met graniet afgewerkte gevelbanden, balkon afdekking luifels etc. is een activiteit die HGR beheerst.

Vaak gaan hieraan de volgende werkzaamheden vooraf:

1. Repareren van betonrot, o.a.:

  • het vrijhakken van losse onderdelen
  • het behandelen van roestende wapening
  • het aanhelen met speciale reparatie mortel

2. Het reinigen c.q. aanstralen van de ondergrond, hetgeen nodig is voor de hechting van het granitomateriaal op de ondergrond.

De (kunst-)granietmortels zijn er in vele fabrieksmatige aangemaakte kleuren en structuren. Wij hebben kleurenmonsters beschikbaar om daar een keuze uit te maken.